Dadzupites - 2018 September

Dadzupites, Amata parish

Cadastre Nr. 42420030040
Total area: 15,5 ha
Forest area: 14,9 ha

Tveka inte att kontakta oss om du vill få information om framtida aktieemissioner och investeringsmöjligheter.

Kontakta oss