Vecsinepes - 2018 November

Vecsinepes, Vecpiebalga parish

Cadastre Nr.42920010176
Total area: 14,2 ha
Forest area: 12,6 ha

Tveka inte att kontakta oss om du vill få information om framtida aktieemissioner och investeringsmöjligheter.

Kontakta oss