Nyheter

01
08.2018

Mästerskap i orientering för europeiska skogsarbetare (EFOL 2018)

Årets mästerskap i orientering för europeiska skogsarbetare (EFOL 2018) äger rum i de pittoreska lettiska skogarna i Gauja nationalpark runt staden Sigulda. Oländiga flodbankar längs floden Gauja, många lövfällande träd i skogarna bredvid floden och det exceptionellt varma vädret, kommer att göra tävlingen ännu mer utmanande och intressant. Mästerskapet kommer att pågå mellan 6:e och 10:e augusti och i år kommer mer än 400 deltagare från 12 europeiska länder att delta.

EFOL 2018 äger rum samtidigt med Världsmästerskapen i orientering. Tävlingens kalender och starttider har anpassats så att de tävlande kan vara aktiva med sina landslag och evenemang vid världsmästerskapen.

Vi på Latvian Forest Company är stolta supportrar av orientering i Lettland och glada att förena människor från hela världen som delar intresset för skogar, oavsett om det är en skogsägare, skogsarbetare, tjänsteleverantör, skogsexamens utbildad eller familjemedlem.

Vi önskar lycka till och håller våra tummar för samtliga deltagare.

Mer information om EFOL 2018 finns här: https://www.woc2018.lv/EFOL

Latvian Forest Company undertecknar letter of intent med Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA avseende försäljning av samtliga rörelsedrivande dotterbolag
2019-02-04

Latvian Forest Company AB undertecknar letter of intent med Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA om avyttring av bolagets verksamhet i form av försäljning av samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterbolagen SIA Latvijas mezu kompanija och Baltic Forest IV, SIA. Köpeskillingen beräknas preliminärt uppgå till 26 000 000 Euro.

Läs mer
Delårsrapport jan-sept (Q3) 2018
2018-11-23

 • Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 23.840 (21.062) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,125 (0,979) EUR per aktie
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 10.357 (9.416) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till 1.016.600 (960.000) kubikmeter

Läs mer
Delårsrapport jan-jun 2018
2018-08-23

 • Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 22.137 (20.850) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,047 (1,068) EUR per aktie
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 9.877 (9.368) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till 1.034.000 (940.000) kubikmeter

Läs mer
Kom och följ oss på Instagram!
2018-08-17

Kom och följ oss på Instagram!

Läs mer
Delårsrapport jan-mar 2018
2018-05-24

 • Bokfört värde på anläggningstillgångar uppgår till 21.924,3 (20.829,8) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,034 (1,06) EUR per aktie
 • Resultat per aktie 0,008 (0,0039) EUR
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 9.665 (9.368) hektar

Läs mer
Genomför företrädesemission om 23,39 Mkr för fortsatt expansion
2017-05-30

Styrelsen för Latvian Forest Company AB (publ) (”Latvian Forest” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat att genomföra en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare.

Läs mer
Delårsrapport jan-mar 2017
2017-05-22

- Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 20.829,8 (19.228) TEUR
- Eget kapital uppgår till 1,06 (1,03) EUR per aktie
- Resultatet per aktie 0,0039 EUR
- Fastighetsinnehaven uppgår till 9.368 (8.590) hektar

Läs mer