• English
  • Latviešu
  • Svenska

Aktien

Latvian Forest Company AB (publ), org. nr 556789-0495, är ett publikt aktiebolag vars aktiebok förs av Euroclear (f.d. VPC). Aktier utges i elektronisk form och bokas ut till respektive innehavares depå eller VP-konto. B-aktien är noterad och handlas på Aktietorget.

Se aktuell aktiekurs, orderdjup och annan information direkt på Aktietorgets hemsida. (klicka på ikonen)

Aktiekapitalet uppgår till 1.776.014 Euro (motsvarande 15.856.792 SEK) fördelat på 80.000 A-aktier och 15.776.792 B-aktier. A-aktier representerar tio röster och B-aktier en röst vardera. Varje aktie representerar 0,112 Euro (1,0 SEK) i aktiekapital. De fem röstmässigt största ägarna kontrollerar 41,20% av kapitalet och 41,59% av rösterna. Nyemissioner har sedan bolagets bildande tillfört sammanlagt ca. 108 Mkr.

Ägarstruktur

Enligt de per 2016-03-15 för Latvian Forest Co kända uppgifterna.