• English
  • Latviešu
  • Svenska

Hur blir jag aktieägare?

Viktig information!

Dina websida/site innebär inte ett specifikt investeringserbjudande. Denna sida är inte menad för personer som bor eller verkar i Förenta Staterna, Kanada och/eller andra länder där informationen som tillhandhålls är, eller kan komma i konflikt med, någon lagstiftning eller reglering i det landet. Den är heller inte menad för sådana personer som är eller kan komma att lyda under United States Security Act eller någon annan nationell eller internationell lagstiftning eller reglering som kräver ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder i samband med denna websida/site.

Köp och sälj aktier på marknaden

Latvian Forest Companys B-aktie är noterad och handlas på Aktietorget. Handeln sker elektroniskt varje dag och aktien köpas och säljas via de flesta banker och internetmäklare.
 

Anmäl ditt intresse

Latvian Forest Company genomför även kontinuerligt olika finansieringsrundor allt eftersom verksamheten expanderar. Om du är intresserad av mer information kan du anmäla ditt intresse genom att kontakta oss.
 

Kan vem som helst bli aktieägare?

Aktien är noterad och kan köpas och säljas fritt och vi välkomnar alla sorters aktieägare. I samband med nyemissioner är det huvudsakligen befintliga ägare som först ska erbjudas möjligheten att delta, men det finns även möjligheter för de som tidigare inte varit aktieägare. Villkoren bestäms dock först i samband med respektive emission.
 
Emissionerna är heller inte begränsade till någon specifik nationallitet men möjligheten att delta kan begränsas av specifik lagstiftning som varierar från land till land. Det är därför upp till tecknaren att tillse att en investering i ett svenskt aktiebolag inte begränsas av någon särskild nationell eller internationell lagstiftning som aktieägaren eller tecknaren lyder under.
 
Alla aktieköp och betalningar måste kunna ske genom existerande och reglerade kanaler inom det svenska och internationella banksystemet.