Karta över LFC:s skogsfastigheter

Om kartan laddar långsamt beror det på att vi har massor att visa er.
Använd plus (+) och minus (-) tangenterna på kartan för att zooma in eller ut. Använd
knappen nedanför +/- tangenterna för att ändra kartans bakgrund. Använd sökrutan för att
söka efter platser.

Latvian Forest Company:s fastighetsinnehav uppgick den 1 februari 2018 till 9 666 ha*,
bestående av 556 fastigheter. Portföljen innehåller 7 114 ha* skogsmark och 1 814 ha*
jordbruksmark.
Sedan 1 februari 2018 har Latvian Forest Company förvärvat ytterligare 14 fastigheter.
Latvian Forest Company:s totala fastighetsinnehav uppgick den 1 augusti 2018 till 10 020
ha*, av vilka 7 329 ha* är skogsmark och 1 891 ha* är jordbruksmark.
* Datakälla: State Land Service, Lettland.